Dom/mieszkanie

  • Home
  • /
  • Ubezpieczenia dom, mieszkanie

Ubezpieczenie domu, mieszkania

Ogień i zdarzenia losowe w domu Ogień i zdarzenia losowe

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu.

Kradzież w domu Kradzież

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania oraz wandalizm.

Dom w budowie Dom w budowie

Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie prac budowlanych.

Domek letniskowyDomek letniskowy

Ubezpieczenie nieruchomości służącej celom rekreacyjnym lub wypoczynkowym.

NNW domu NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o nowotwór, zawał serca i udar mózgu.

Home Assistance domu Home Assistance

Pomoc interwencyjna specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV.

Medical Assistance domu Medical Assistance

Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków.

SOS Assistance domu SOS Assistance

Pomoc w przypadku zniszczenia nieruchomości na skutek zdarzeń losowych np. lokal zastępczy, dozór mienia, transport.

OC w życiu prywatnym domu OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości lub czynności życia prywatnego.

OC najemcy domu OC najemcy

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczone mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej.

OC posiadacza nieruchomości domu OC posiadacza nieruchomości

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Bagaż domu Bagaż

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie.

Czy jesteś gotowy, ubezpieczyć swoją przyszłość?