Podróż, Sport

  • Home
  • /
  • Ubezpieczenia podróż, sport

Ubezpieczenie w podróży, od kontuzji sportowych

Pomoc i leczenie za granicąPomoc i leczenie za granicą

Niezbędna i natychmiastowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne.

Podróż AssistancePodróż Assistance

Usługi mające na celu przywrócenie Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski lub kontynuowanie podróży.

Koszty ratownictwaKoszty ratownictwa

Poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, niezbędna pomoc lekarska oraz transport.

BagażBagaż

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie.

OC w podróżyOC

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w ramach czynności życia prywatnego z opcją ubezpieczenia oc instruktora sportu.

Sport AssistanceSport Assistance

Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków.

Podróż NNWNNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków.

RehabilitacjaRehabilitacja

Organizacja i pokrycie kosztów indywidualnego planu rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.

Karnety i kursyKarnety i kursy

Zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

ŚwiadczenieŚwiadczenie

Ubezpieczenie obejmuje jednorazową wypłatę świadczenia, gdy plan rehabilitacji ze względu na stan zdrowia może nie zostać przeprowadzony.

Wypadek w podróżyWypadek w podróży

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.

Sprzęt sportowySprzęt sportowy

Ubezpieczenie sprzętu sportowego od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.

Czy jesteś gotowy, ubezpieczyć swoją przyszłość?