Samochód

  • Home
  • /
  • Ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenie samochodu

AC samochodu AC

Ubezpieczenie od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

NNW kierowcy i pasażerów w samochodzie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu.

OC samochodu OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Assistance do samochodu Assistance

Organizacja i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku lub awarii.

Bagaż i samochodu Bagaż

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie.

Ochrona Prawna samochodu Ochrona Prawna

Pomoc prawna wraz z zastępstwem procesowym w przypadku ochrony interesów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Stała suma ubezpieczenia samochodu Stała suma ubezpieczenia

Utrzymanie wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy przez cały okres ubezpieczenia.

Ochrona utraty zniżki na samochód Ochrona utraty zniżki

Utrzymanie posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia także po szkodzie.

Wyposażenie dodatkowe samochodu Wyposażenie dodatkowe

Ochrona dodatkowych urządzeń i elementów zamontowanych w pojeździe, np. nawigacja satelitarna, fotelik samochodowy.

Ubezpieczenie szyb samochodu Ubezpieczenie szyb

Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie.

Zielona Karta (poza UE) samochodu Zielona Karta (poza UE)

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu poza granicami Polski.

Czy jesteś gotowy, ubezpieczyć swoją przyszłość?