Firma, Biznes

  • Home
  • /
  • Ubezpieczenie firma

Ubezpieczenie firmy, biznesu

Produkty transportowe w firmie Produkty transportowe

Produkty transportowe

Ogień i zdarzenia losowe w firmie Ogień i zdarzenia losowe

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu.

Kradzież w firmie Kradzież

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania.

Wandalizm w firmieWandalizm

Ubezpieczenie obejmuje rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym graffiti.

Szyby w firmieSzyby

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia.

Elektronika w firmieElektronika

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych.

Maszyny w firmieMaszyny

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i uszkodzeń.

NNW w firmieNNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenie utraty dochodów.

OC zawodowe i prywatne w firmieOC zawodowe i prywatne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

OC w działalności w firmieOC w działalności

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

OC najemcy w firmieOC najemcy

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczone mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej.

Firma Assistance w firmieFirma Assistance

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych.

OC posiadacza nieruchomości w firmieOC posiadacza nieruchomości

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Bagaż i Cargo w firmieBagaż i Cargo

Ochrona przedmiotów osobistych oraz środków obrotowych od utraty lub zniszczenia w codziennym użytkowaniu oraz w podróży.

Podróż firmowaPodróż

Całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne.

OC zawodu w firmieOC zawodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta.

Czy jesteś gotowy, ubezpieczyć swoją przyszłość?