Zdrowie, Covid-19

  • Home
  • /
  • Ubezpieczenia zdrowie

Ubez. Zdrowia (Covid-19, itd.)

Ubezpieczenie DLA MNIE

Choroba, zgon na skutek choroby – obecnie widzimy bardzo wyraźnie, że choroba nie wybiera i każdy z nas może podupaść na zdrowiu, ale Ty masz wybór dlatego polecamy ubezpieczenie w razie choroby lub zgonu na skutek choroby. Ubezpieczenie obejmuje: pobyt w szpitalu nawet do 180 dni, wypłaty za operacje uzależnione od stopnia skomplikowania, wyliczenie uszczerbku na zdrowiu w % oraz zgon w zależnosci od okoliczności praca/dom/choroba/NW.

Ubezpieczenie DLA NAS

Choroba, zgon na skutek choroby – choroba może dotknać każdego, dlatego polecamy ubezpieczenie wspólne w razie choroby lub zgonu na skutek choroby. Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczonego i współubezpieczonego: pobyt w szpitalu nawet do 180 dni, wypłaty za operacje uzależnione od stopnia skomplikowania, wyliczenie uszczerbku na zdrowiu w % oraz zgon w zależnosci od okoliczności praca/dom/choroba/NW.

Ubezpieczenie DLA RODZINY

Choroba, zgon na skutek choroby – w rodzinie również może wystąpić choroba, dlatego polecamy ubezpieczenie całej rodziny w razie choroby lub zgonu na skutek choroby. Ubezpieczenie obejmuje ubezpieczonego i współubezpieczonego oraz ich dzieci: pobyt w szpitalu nawet do 180 dni, wypłaty za operacje uzależnione od stopnia skomplikowania, wyliczenie uszczerbku na zdrowiu w %, zgon w zależnosci od okoliczności praca/dom/choroba/NW, ale także urodzenie dziecka lub osierocenie dziecka.

Czy jesteś gotowy, ubezpieczyć swoją przyszłość?